Go­de til­bud fra solskin­s­sta­ten

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Her hø­stes zin­fan­del- dru­er i Ca­li­for­ni­en. 2012 Zin­fan­del

CA­LI­FOR­NI­EN

Tim Vol­ler­s­lev Solskin­s­sta­ten Ca­li­for­ni­en står for godt 90 pct. af he­le USAs vin­pro­duk­tion – og stort set al­le kend­te dru­esor­ter dyr­kes i sta­tens man­ge for­skel­li­ge kli­ma­zo­ner.

Men dru­en zin­fan­del, der er i nær fa­mi­lie med den eu­ro­pæ­i­ske pri­mi­ti­vo- drue, som især ken­des fra Sy­di­ta­li­en - er nok den mest kend­te af Ca­li­for­ni­ens dru­er, og den tri­ves frem­ra­gen­de i det sol­ri­ge kli­ma.

Det er net­op zin­fan­del, der er dru­en i den­ne uges guld­vin­der.

Vi­nen er fra hu­set Wen­te, som har hen­tet dru­er­ne i Li­ver­more Val­ley i San Fran­ci­sco- bug­ten. Et fl ot ek­sem­pel på en zin­fan­del- vin på til­bud til 99,95 kr.

Har man pen­ge­ne, kan man i ste­det væl­ge sølvvi­nen, Ca­ber­net Sa­u­vig­non, Be­rin­ger Esta­te, Knights Val­ley – en luksus­vin til 260 kr.

Men så får man og­så en ut­ro­lig fl ot rød­vin, der ty­de­ligt vi­ser, at man i Ca­li­for­ni­en og­så kan frem­stil­le top­vi­ne af klas­si­ske dru­er.

2012 Zin­fan­del

Gey­ser Pe­ak Wi­ne­ry, Ca­li­for­nia.

Kom­men­tar: Dej­lig, me­di­um fyl­dig og saf­tig rød­vin, varm smag af mør­ke bær, sø­de blom­mer, ur­ter, kryd­de­ri­er, mørk toast og va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pizza, pas­ta og me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 79,95. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 13 kr. 249. For­hand­ler: Kvi­ck­ly, Dag­lig­Brugs­en + Su­perbrugs­en tlf. 4386 4386. www. coop. dk

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til:

Vel­eg­net til:

Læk­ker, kraf­tig rød­vin, god tan­nin i saf­tig, ka­rak­ter­fuld, dyb smag af sol­bær, syl­te­de brom­bær, kryd­derur­ter, mint­cho­ko­la­de, toast og va­nil­je. Godt køb.

Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af f. eks. vildt.

Kr. 260.

VinSpe­ci­a­li­sten, H. J. Han­sen Vin­han­del tlf. 6312 8200. www. hjhan­sen- vin. dk er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Frug­trig og me­di­um let hvid­vin, be­ha­ge­lig, frisk smag af grøn­ne æb­ler, fer­sk­ner, me­lon, ci­trus, kryd­derur­ter og mi­ne­ra­ler.

Ser­ve­res v. 10 gr. til fri­ske oste, me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk, mus­lin­ger el­ler re­jer.

Kr. 100. Til­bud ved 6 fl. uge 12+ 13 pr. fl. kr. 85.

Holte Vin­la­ger. www. hol­te­vin­la­ger. dk

Dej­ligt saf­tig, me­di­um fyl­dig rød­vin, god, lang, let kry­dret smag af mod­ne mør­ke bær, lidt sø­de sve­ske­blom­mer, ur­ter, pe­ber, toast og ege­træsva­nil­je.

Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med kødsau­ce, me­di­um kry­dre­de ret­ter.

Kr. 125. Til­bud uge 12+ 13 pr. fl. kr. 99.

Ca­li­for­nia Wi­ne ApS tlf. 5171 0571. www. ca­li­for­ni­awi­ne. dk

Be­ha­ge­lig, tør, fyl­dig hvid­vin, god, rund smag af mod­ne pæ­rer, lidt æb­ler, ci­trus, ur­ter, og va­nil­je.

Ser­ve­res v. 6 gr. til fa­ste, mod­ne oste, kry­dre­de ret­ter af stegt fisk.

Kr. 64,95. Til­bud ved køb af 3 fl. uge 13 kr. 139.

Su­perBest/ Da­gro­fa tlf. 7233 1500. www. su­perbest. dk

Rund, saf­tig, stor, flot rød­vin, blid tan­nin i læk­ker, kom­pleks, lang, fyl­dig smag af mør­ke bær, sor­te blom­mer, kryd­derur­ter, mint, mok­ka, toast og va­nil­je.

Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af grills­tegt ok­se.

Kr. 399. Til­bud ved 2 fl. uge 12+ 13 kr. 600.

Me­di­um fyl­dig, saf­tig rød­vin, flot, let kry­dret smag af kir­se­bær, brom­bær, sve­ske­blom­mer, ur­ter, pe­ber, toast og va­nil­je. Godt køb.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 119,75. Til­bud uge 12+ 13 pr. fl. kr. 99,75.

Skjold Bur­ne Vin­han­del tlf. 4345 1422. www. skjold- bur­ne. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.