Let­væg­te­ren Jagu­ar XF

BT - - BILER -

Jagu­ars kom­men­de mel­lem­klas­se- se­dan XE er ble­vet til med mini­malt brug af stø­be­jern, og dens sto­re­bror, XF, føl­ger lil­le­brors ek­sem­pel. For når den næ­ste ge­ne­ra­tion XF har ver­denspre­mi­e­re i London på tirs­dag, vil og­så 80 pro­cent af dens chas­sis og kar­ros­se­ri væ­re kon­stru­e­ret af let­vægts­ma­te­ri­a­ler, lover bri­ter­ne. En gen­nem- fo­to­gra­fe­ret XF’er kan vi end­nu ik­ke vi­se, men Jagu­ar har dog of­fent­lig­gjort det­te af bi­len op­pe­fra. Jagu­ars chef­de­sig­ner, Ian Cal­lum, ga­ran­te­rer, at XF vi­dere­fø­rer mær­kets stol­te se­dan- tra­di­tio­ner med » ele­gan­te og smuk­ke pro­por­tio­ner « . Det vil som med XE si­ge en langstrakt pro­fil med fal­den­de coupé- lig­nen­de tag­linje. mor­ten

Jagu­ar har of­fent­lig­gjort det­te fo­to op­pe­fra af den nye XF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.