’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - Ni­els Fre­de­rik­sen

I dag mø­der vi et hold, vi skal må­le os med, og der vi­ser vi, at vi er bed­re

Es­b­jergs an­fø­rer, midt­ba­ne­kri­ge­ren Hans Hen­rik An­drea­sen, var sæd­va­nen tro smurt ind i græs og mud­der ef­ter kam­pen – den­ne gang var loo­k­et kry­dret med et bredt smil.

» Det let­te­de me­get. Jeg sy­nes, vi for­sva­re­de os rig­tig godt. Vi holdt nul­let for før­ste gang i for­å­ret, og det sy­nes jeg er den sto­re for­skel på i dag og de an­dre kam­pe. Og det skal vi selv­føl­ge­lig byg­ge vi­de­re på. «

Ik­ke be­kym­ret

I den fyn­s­ke lejr var stem­nin­gen mut. OB er nu FC Vestsjæl­lands pri­mæ­re pej­le­mær­ke i hå­bet om over­le­vel­se. Ove Pe­der­sen for­søg­te dog at hol­de ho­ve­d­et højt.

» Nej, jeg bli­ver al­drig be­kym­ret. Hvor­for skul­le jeg væ­re det? Jeg ser en ok præ­sta­tion i an­den halv­leg. Vi skal nok få det her hold til at fun­ge­re, og jeg er over­ho­ve­det ik­ke be­kym­ret, « lød det fra Ove Pe­der­sen, uden at han så­dan rig­tigt kun­ne skju­le skuff el­sen over sit før­ste hjem­me­ba­ne­ne­der­lag som OB- træ­ner.

I aft es var det kun i Es­b­jerg, at smi­le­ne sad løst. Og det vil de for­ment­lig fort­sæt­te med, ind­til ve­stjy­der­ne igen skal i kamp – om 14 da­ge mod FCM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.