Plan­læg­ger re­kord­bud på Ster­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOR­IND­KØB Nik­las Oscar Ho­dy spor­ten@ spor­ten. dk

Man­che­ster Ci­ty hal­ter eft er Chel­sea i mester­skabs­kam­pen i Pre­mi­er Le­ague. Der­for er ma­na­ger Pel­le­gri­ni an­gi­ve­ligt klar med et kæm­pe- bud på Li­ver­pools un­ge stjer­ne Ra­he­em Ster­ling. Det skri­ver avi­sen The Sun.

Iføl­ge det en­gel­ske me­die plan­læg­ger Man­che­ster- klub­ben et bud i om- eg­nen af 514 mil­li­o­ner kro­ner for at sik­re den un­ge off en­siv­spil­lers un­der­skrift . Eng­læn­de­ren, som har lidt over to år til­ba­ge af sin nu­væ­ren­de kon­trakt, har ind­til vi­de­re af­vist en kon­trakt­for­læn­gel­se med Li­ver­pool.

Man­che­ster Ci­ty skal an­gi­ve­ligt ha­ve sat al­le sejl ind i jag­ten på 20- åri­ge Ster­ling, der er klub­bens pri­mæ­re mål i som­me­rens trans­fer­vin­due. Den­ne in­ter­es­se er til­sy­ne­la­den­de så stor, at Li­ver­pool plan­læg­ger et bud på Ar­se­nals Theo Walcott, der nær­mer sig det sid­ste år af sin kon­trakt med London- klub­ben. Det skri­ver The Te­le­graph.

Bli­ver hand­len en re­a­li­tet, vil den tan­ge­re re­kord- sal­get af Fer­nan­do Tor­res til Chel­sea i 2011. Her be­tal­te London- klub­ben 514 mil­li­o­ner ( 50 mil­li­o­ner pund, red.) for den span­ske an­gri­ber.

Man­che­ster Ci­ty er iføl­ge The Sun klar til at be­ta­le 514 mio. kr. for Li­ver­pools un­ge ko­met Ra­he­em Ster­ling. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.