2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bla­ck­pool gjor­de me­get rig­tigt i de før­ste 45 mi­nut­ter i midt­u­gens kamp mod Charlton, men nok en­gang ko­ste­de de­fen­si­ve fejl­ta­gel­ser dyrt, og gæ­ster­ne end­te med at vin­de klart med 3- 0. Der­for vir­ker det let­te­re be­syn­der­ligt, at man i eft er­mid­dag får no­get nær sam­me od­ds på Le­eds som man fi k på Charlton i midt­u­gen. Le­eds val­se­de nemt henover Ful­ham med 3- 0 og er nu op­pe på fem sej­re i de sid­ste seks ude­kam­pe. Vin­te­r­ind­kø­bet Sou­ley­ma­ne Bam­ba har væ­ret med til at sik­re en emi­nent de­fen­siv hos Le­eds, som bør vin­de sim­pelt til fl ot od­ds.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.