3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

At­hle­tic Bil­ba­os 2- 1 sejr over Cel­ta Vi­go sid­ste we­e­kend end­te med at ko­ste dyrt for ba­sker­ne. Top­sco­rer Aduriz blev ska­det og mis­ser kam­pen mod Al­me­ria i aft en, li­ge­som vi­ce­top­sco­rer Mi­kel San José fi k ka­ran­tæ­ne­gi­ven­de gult kort. I fi re kam­pe uden Aduriz i den­ne sæ­son har Bil­bao ik­ke sco­ret en ene­ste gang, hvor mod­stan­der­ne blandt an­det har væ­ret bund­hold som Cor­do­ba og Depor­ti­vo. Nok mang­ler Al­me­ria Mau­ro dos San­tos og Xi­mo Na­var­ro i for­sva­ret, men mak­si­malt et mål i op­gø­ret vir­ker sta­dig som en fi n fi dus.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.