Om at væ­re bagtung

BT - - INDHOLD -

Så er det for­år. Med alt hvad der­af føl­ger af øget livs­lyst – og ik­ke mindst lyst til at be­træ­de lø­be­sti­er – i ny per­son­lig re­kord­fart. Det sker hvert år... Li­ge så sik­kert som kro­kus, så er min plud­se­li­ge trang til at for­bed­re lø­be­for­men et sik­kert tegn på for­år. Jeg er be­stemt ik­ke den fød­te lø­ber. Tror ’ støt og ro­lig’ er den bed­ste beskri­vel­se af min per­son­li­ge stil. Al­li­ge­vel er jeg – hvert år om­kring marts/ april – sik­ker på, at NU skal jeg bli­ve en bå­de bed­re, hur­ti­ge­re, og ik­ke mindst – min­dre bagtung lø­ber. Er du hel­ler ik­ke ’ born to run’ el­ler mang­ler du ba­re tips og tri­cks til at bli­ve bed­re? Så læs med i den­ne uge, hvor An­na Bogdanova har fem enk­le øvel­ser, der vil hjæl­pe dig til at kun­ne lø­be for­å­ret i mø­de i langt me­re over­le­gen stil. Selv vil jeg gå i træ­ning. Jeg skal op på tæ­er­ne. Op med knæ­e­ne. Og ha­ve gang i ar­me­ne. Går alt galt, så lu­ner det at tæn­ke på, at om kun seks må­ne­der bli­ver det ef­ter­år...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.