Man går ud

BT - - KORT NYT -

for at pis­se, og når man kom­mer til­ba­ge, er man 70. Det går så hur­tigt. Hvor­dan det un­der­vejs er ble­vet til så man­ge bø­ger, fat­ter jeg ik­ke. Jeg sy­nes ik­ke, jeg la­ver ret me­get. Det me­ste af ti­den la­ver jeg in­gen­ting. El­ler no­get an­det

For­fat­te­ren Hen­rik Nord­brandt, der i dag fyl­der 70 år, til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.