UGENS APP

BT - - KORT NYT -

E- re­o­len er en rig­tig god app, hvis du el­sker at læ­se e- bø­ger el­ler at lå­ne lyd­bø­ger på bi­bli­o­te­ket. Med E- re­o­len kan du via dit lo­ka­le bi­bli­o­tek få ad­gang til tu­sind­vis af e- bø­ger og lyd­bø­ger på din te­le­fon. Du skal væ­re op­ret­tet som lå­ner på dit lo­ka­le bi­bli­o­tek. Ap­pen er fi nt de­sig­net og er nem at bru­ge. E- re­o­len er til­gæn­ge­lig på bi­bli­o­te­ker over he­le lan­det. Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis In­fo: E- re­o­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.