Touch down

BT - - KORT NYT - Pri­mæ­re mu­skel­grup­per:

Tag et skridt med det ene ben strakt ud til si­den. Sænk over­krop­pen og sæt den ene hånd i gul­vet. Det an­det ben er let bø­jet. I et hop fø­rer du be­net ind igen og skif­ter til mod­sat­te si­de.

Full- bo­dy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.