Tri­cep lift

BT - - KORT NYT - Pri­mær mu­skel­grup­pe:

Lig på si­den. Pla­cer din ne­der­ste hånd på mod­sat­te skul­der og den an­den for­an ud for bry­stet. Pres dig selv op, så over­krop­pen løf­ter sig, og du kom­mer op på strakt arm. Sænk igen.

Tri­ceps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.