Le­ne Kaa­ber­bøl

BT - - INTERVIEW -

• Født 24. marts 1960. • Op­vok­set i Mal­ling. • Bor på den lil­le ø Sark i Den En­gel­ske Ka­nal. • Har skre­vet me­re end 40 bør­ne-, ung­doms- og vok­sen­bø­ger. • Skam­mer- se­ri­en er hen­des hidtil stør­ste suc­ces med me­re end en mil­li­on læ­se­re i over 25 lan­de. Se­ri­en blev i 2012 og 2013 til to te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger på Østre Gas­værk. På tors­dag er der pre­mi­e­re på fil­ma­ti­se­rin­gen af ’ Skam­me­rens dat­ter’ • Sam­men med ve­nin­den Ag­ne­te Fri­is har Le­ne Kaa­ber­bøl skre­vet fi­re an­mel­der­ro­ste kri­mi­nal­ro­ma­ner for voks­ne. • Før­ste bind ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’ har lig­get på New York Ti­mes Best­sel­ler- li­sten i to om­gan­ge. • Var i 2005 en af idé­mæn­de­ne bag TV 2s julekalender ’ Jul i Val­hal’. • I år 2000 vandt hun sølv ved VM i pe­tanque. • Har to gan­ge lø­bet et halv­ma­ra­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.