Så­dan und­går du over­spis­ning:

BT - - KLUMME -

Fø­ler du sult?

• Spørg dig selv om du vir­ke­lig er sul­ten? Har du sidst spist for 2 ti­mer si­den, er du mu­lig­vis ik­ke rig­tig sul­ten, men mær­ker blot en ’ tom’ fø­lel­se. • Drik et stort glas vand stil­le og ro­ligt og be­gynd at la­ve no­get. Du kan f. eks. ryd­de op el­ler gå en tur. Du vil be­mær­ke at ’ sul­te’ of­te for­svin­der. • Spørg dig selv om du i vir­ke­lig­he­den er tørstig. Du bør drik­ke det, der sva­rer til 0,033 li­ter pr. ki­lo du ve­jer. Husk at kaf­fe, sort te, al­ko­hol og so­da­vand ik­ke tæl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.