Grib sti­len

BT - - MO­DE -

Lad os glem­me de om­bej­le­de og ivrigt blog­gen­de ’ IT- girls’ for en stund og i ste­det hyl­de ’ IT- kvin­den’. Den voks­ne kvin­de, der har lagt al­skens bør­ne­syg­dom­me og mo­de­di­l­ler bag sig og har fun­det sin egen fas­hion- form. Pa­ri­se­rin­den Ca­ro­li­ne de Mai­gret er et prag­t­ek­sem­plar. Den 40- åri­ge mo­del, mu­sikpro­du­cent og med­for­fat­ter til stilgu­i­den ’ How To Be Pa­ri­si­an Whe­re­ver You Are’ ( fi nd den hos Saxo. com) så chik ud i boucléjak­ke, hvi­de buk­ser og med høj­rød ta­ske fra Cha­nel, da hun gæ­ste­de Cha­nels A/ W 2015 show i Pa­ris i sid­ste uge. Fo­to: Char­les Pla­ti­au

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.