Hope Bug­ge

BT - - 180° -

• 48 år. • Bor i Her­føl­ge med si­ne to børn, 16- åri­ge Syl­ve­ster og ni- åri­ge Sisse. • Har ar­bej­det som strip­per, som pæ­da­gog og med yo­ga og me­di­ta­tion. • Med­vir­ke­de i fil­men ’ Blom­ster­fan­gen’, der ud­kom i 1996, hvor hun spil­le­de strip­per. • Meld­te sig 1. ja­nu­ar 2014 ind i Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re i Kø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.