Lær at lø­be

Med fem let­te tek­nik­ker kan du bli­ve en bed­re og min­dre be­svæ­ret lø­ber

BT - - KROP I BALANCE - 1. Land blødt

Har du set eli­te­lø­be­re fol­de sig ud? Det ser nær­mest ud, som om de svæ­ver over jor­den. Er du li­ge så fly­ven­de, når du ta­ger din jævn­li­ge tur rundt om sø­er­ne? El­ler har du me­re fø­lel­sen af at fal­de sam­men som en tung sæk kar­to­f­ler, for hvert skridt du ta­ger?

Med 5 enk­le tips kan du øje­blik­ke­ligt for­bed­re din lø­be­stil. Og for evigt glem­me alt om ’ tun­ge ben’. Kort sagt – bliv en let­te­re lø­ber.

Uan­set, hvad du ve­jer.

Tek­nik­ken

Ved at lan­de som en pu­ma – blødt, nær­mest lyd­løst – ak­ti­ve­rer du mus­k­ler­ne i fo­den og om­kring an­k­len, så du bed­re kan ab­sor­be­re stød ved lan­ding. På den må­de be­la­ster du led­dene min­dre og kan ud­vik­le kraft ved hvert ene­ste skridt, du ta­ger. 2. Tag min­dre skridt Kan du hu­ske le­gen ’ Jor­den er gif­tig’? Tænk på den, når du be­gi­ver dig ud på mo­tions­sti­er­ne. Træk be­net hur­tigt op til dig, li­ge så snart det ram­mer jor­den. På den må­de får du fat i di­ne ma­vemus­k­ler og af­la­ster læn­den ( som hur­tigt kan bli­ve øm, hvis din lø­be­stil gør, at du lø­ber med over­krop­pen frem, mens be­ne­ne slæ­ber ef­ter dig). Prøv det og du vil fø­le dig 5 kg let­te­re for hvert skridt, du ta­ger. 3. Bliv hø­je­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.