Sov godt

BT - - BOG- FIX -

En sang el­ler en god hi­sto­rie skal der til, når man skal put­te de små. Bir­git­te Ra­sch har sam­let en hel mas­se af dem i en bo­gen ’ Gyl­den­dals sto­re god­nat­bog for de små’. Her er klas­si­ke­re som even­ty­ret om Rød­hæt­te, san­gen om fru Han­sens kæl­der og nye hi­sto­ri­er af Jakob Martin Strid og Kim Fupz Aa­ke­son. Gyl­den­dal, 250 kr.

We­e­kend - 21.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.