Far­ve- te­ra­pi

BT - - BOG- FIX -

I Eng­land og Frank­rig er det ble­vet en trend at ud­gi­ve an­ti- stress- ma­lebø­ger. Nu ram­mer ten­den­sen Dan­mark i form af Em­ma Far­ra­rons ’ Mind­ful ma­le­bog’. Bo­gen er fyldt med hånd­teg­ne­de il­lu­stra­tio­ner, der kan far­ve­læg­ges, og som kan væ­re et al­ter­na­tiv til el­ler et sup­ple­ment til en tra­di­tio­nel me­di­ta­tion. Ro­si­nan­te, 80 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.