Byg selv

BT - - BOG- FIX -

Hvor­dan er det at byg­ge sit eget bæ­re­dyg­ti­ge som­mer­hus? Hvil­ke go­de og min­dre go­de over­ra­skel­ser mø­der man un­der­vejs? Og hvor­dan er det nu med gen­an­ven­del­se, kom­post­bun­ker, driv­hu­se og alt det an­det, der hø­rer sig til? Det for­tæl­ler Sig­ne Wen­ne­berg om i ’ Byg bæ­re­dyg­tigt’. Lind­hardt og Ring­hof, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.