SF tru­er med brud

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

MI­NI­STER­PEN­SION

SF tru­er nu med at bry­de aft alen om at føl­ge ve­der­lagskom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger.

Hvis kom­mis­sio­nen stad­fæ­ster, at fol­ke­tings­med­lem­mer skal be­hol­de ret­ten til pen­sion fra 62- års al­de­ren el­ler hæ­ver de fol­ke­valg­tes løn, får det kon­se­kven­ser, « si­ger par­tiets retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt.,

» Vi ta­ger ger­ne de­bat­ten, « si­ger Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.