’’

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF)

Jeg sy­nes kun det er ret og ri­me­ligt, at po­li­ti­ke­re ik­ke har et ve­der­lag og en pen­sion, der stik­ker helt af fra de vil­kår, der gæl­der for helt al­min­de­li­ge men­ne­sker

» Vi er helt eni­ge i, at vi er nødt til at kig­ge på de her ting. Jeg sy­nes kun, det er ret og ri­me­ligt, at po­li­ti­ke­re ik­ke har et ve­der­lag og en pen­sion, der stik­ker helt af fra de vil­kår, der gæl­der for helt al­min­de­li­ge men­ne­sker. Slet ik­ke i de her år, hvor al­le eft er fi nanskri­sen har måt­tet hol­de for. Hvis ve­der­lagskom­mis­sio­nen ik­ke ret­ter op på de her ting, og ud­spil­let ik­ke er til­freds­stil­len­de, vil vi ger­ne stå si­de om si­de med En­heds­li­sten og ta­ge de­bat­ten, « si­ger hun.

Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt me­ner ik­ke, ti­den er til hø­je­re løn.

» Jeg sy­nes, den løn, vi får, er til­freds­stil­len­de, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.