En­de­lig

BT - - NYHEDER -

Eft er lang­va­rig kon­fl ikt om afl øn­ning af spil­ler­ne på lands­hol­det er par­ter­ne en­de­lig nå­et frem til en løs­ning. Ik­ke et kønt for­løb mel­lem DBU og spil­ler­ne, men bed­re sent end al­drig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.