BTs le­der 18. marts: ’ Ol­sen hav­de fortjent me­get bed­re’

BT - - DEBAT -

Vær­st for DBU er, at land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen nu har med­delt sin af­sked, eft er han læn­ge har op­le­vet, hvad man på man­ge ar­bejds­plad­ser vil­le ka­te­go­ri­se­re som mob­ning. DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er har i fl ere in­ter­view sig­na­le­et, at man le­der eft er en yn­gre mo­del. For ny­lig blev Ol­sen ik­ke in­vi­tet...

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.