BT ret­ter

BT - - DEBAT -

I BT lør­dag 21. marts bli­ver der på si­de seks bragt et de­bat­ind­læg un­der over­skrift en: ’ Nej, fri mig for bor­ger­lig valg­fl æsk.’ Indlægget er fra det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion Lars Aslan Ras­mus­sen. Men ved en fejl frem­går det, at indlægget er fra Lars Wei­ss, som og­så er S- med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion. BT be­kla­ger fejl­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.