DR: Al­le stem­mer er talt med UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

IN­TET SNYD

DRs un­der­hold­nings­chef, Jan La­ger­mand Lund­me, for­sik­rer, at al­le ’ X Fa­ctor’- stem­mer­ne blev talt med, da Ci­ty­bois røg ud i for­gårs, selv­om vre­de Ci­ty­bois- fans me­ner det mod­sat­te.

» Af­stem­nin­gen slut­te­de cir­ka klok­ken 21.20 i går, og dem, som ik­ke har få­et sin stem­me god­kendt, har sim­pelt­hen stemt for sent, « si­ger Jan La­ger­mand Lund­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.