’’

BT - - NYHEDER - Ni­els Hö­gel, iføl­ge Der Spie­gel

Den dag­li­ge ru­ti­ne ud­for­dre­de mig sim­pelt hen ik­ke

kend­te sa­ger fra 20 lan­de mel­lem 1970 og 2006, og de fandt 2.113 drab be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le i de på­gæl­den­de lan­de. Til sam­men­lig­ning blev 187 men­ne­sker i sam­me pe­ri­o­de dræbt ved me­get me­re om­tal­te sko­le­skyd­nin­ger i USA. Un­der­sø­gel­sen vi­ste og­så, at sy­geple­jer­sker stod bag 86 pct. af drab be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le, og at halv­de­len af dra­be­ne fandt sted i Eu­ro­pa og 33 pct. i USA.

I sin Ph. d.- af­hand­ling fra 2008 in­di­ke­re­de ad­jun­ge­ret pro­fes­sor Jo­hn Fi­eld, at de kend­te sa­ger kun var top­pen af al­le sa­ger. Som han kon­klu­de­re­de:

» Et spørgs­mål bur­de hjem­sø­ge os al­le … hvor man­ge drab slip­per sy­geple­jer­sker af sted med? «

Det gør op med den før­ste myte om drab be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le: De trod­ser tro­lig­he­den, men så ut­ro­li­ge er de ik­ke.

Stu­e­sy­geple­jer­sken kom ved et til­fæl­de ind på stue 6, og hun så sin pa­tient lig­ge liv­løs i sen­gen og Ni­els Hö­gel stå fuld af liv ved si­den af den.

» Din pa­tient har in­gen puls, « sag­de Hö­gel ani­me­ret, iføl­ge NordwestZei­tung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.