’’

BT - - SUNDHED - Ras­mus Hen­ning, tri­at­let

I be­gyn­der med at lø­be en ti­mes tid i høj fart, og det er hårdt. Der skal man sør­ge for at få det ret­te hældt i skak­ten fra be­gyn­del­sen. Ener­gi­kur­ven må ik­ke dyk­ke, for så er den svær at ret­te op

» Når man er i gang i så lang tid, som I skal væ­re, så spil­ler det, man put­ter i mun­den, en af­gø­ren­de rol­le. Fak­tisk kan man gø­re rig­tig me­get på langt kor­te­re løb end je­res. In­gen kan kø­re på vand ale­ne, « si­ger 39- åri­ge Ras­mus Hen­ning.

Al­fa­han­nen

Han ved, hvad han snak­ker om. For knap to år si­den stop­pe­de han som pro­fes­sio­nel tri­at­let. Før det var han al­fa­han­nen i spor­tens wor­ld cup, og se­ne­re vandt han et af ver­dens stør­ste jer­n­mandsløb, Chal­len­ge Ro­th i Tys­kland. Aca­de­my la­ver til dem. Nu er tu­ren kom­met til at skrue på brænd­stofk nap­pen. Her er der en stor ge­vinst at hen­te, hvis man prop­per det rig­ti­ge in­den­bords.

» I be­gyn­der med at lø­be en ti­mes tid i høj fart, og det er hårdt. Der skal man sør­ge for at få det ret­te hældt i skak­ten fra be­gyn­del­sen. Ener­gi­kur­ven må ik­ke dyk­ke, for så er den svær at ret­te op. Fø­ler man sig først sul­ten el­ler tørstig, er det al­le­re­de for sent, « si­ger Ras­mus Hen­ning, der her på si­den af­slø­rer alt, hvad der er værd at vi­de om ‘ sport­s­drik­kens 10 bud’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.