Fy­ret di­rek­tør får 2,4 mio.

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) fy­re­de i sid­ste uge den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Sund­heds­sty rel­sen, El­se Sch­midt, med øje­blik­ke­lig var­sel, og iføl­ge DR Nyhe­der har hun nu få­et et pla­ster på sår­et, der be­lø­ber sig på 2.386.650 kr. plus pen­sion. El­se Smith blev fy­ret fra Sund­heds­sty rel­sen med en be­grun­del­se om, at der har væ­ret for man­ge dår­li­ge sa­ger. DR Nyhe­der har se­ne­st af­dæk­ket, hvor­dan en hjer­neska­det psy­ki­a­ter i Ve­stjyl­land prak­ti­se­re­de i ni år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.