Sart Gar­fun­kel i DR Kon­cert­hu­set

BT - - KF R - Esben Strunk - Gaf­fa

KON­CERT

Kon­cert fre­dag POP **** ** » Paul Si­mon er en mand, som har be­ri­get mit liv dybt. Punk­tum. « Or­de­ne

kom­mer fra den an­den halv­del af sen- 60er­nes sto­re suc­ces­duo Si­mon & Gar­fun­kel - for trods ual­min­de­ligt kold luft mel­lem de gam­le mak­ke­re gen­nem åre­ne er Si­mon na­tur­lig­vis ik­ke til at kom­me uden om i af­ten, hvor 73- åri­ge Art Gar­fun­kel træ­der op for­an et ve­l­op­dra­gent pu­bli­kum i Kon­cert­hu­sets emi­nen­te ram­mer. Jeg me­ner: Gar­fun­kel skyl­der trods alt Si­mons sto­re san­ge, at han over­ho­ve­det står på sce­nen i af­ten. Ho­ved­par­ten af sæt­tets san­ge - stri­be­vis af Si­mon & Gar­fun­kel- kas­si­ke­re - er skre­vet af sam­me Si­mon. Og så er det min­sand­ten kun tre da­ge si­den, at Si­mon selv stod på sce­nen i Oden­se og spil­le­de san­ge fra selv­sam­me bag­ka­ta­log, som Gar­fun­kel øser fra i af­ten: ’ The Boxer’ går ek­sem­pel­vis igen fra tirs­da­gens show med Paul Si­mon og Sting.

Un­der­vejs flet­tes og­så en Ran­dy New­man- sang, et indslag fra Gar­fun­kels mest suc-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.