VIKIN­GER OVER­LE­VE­DE KLI­MA­FOR­AN­DRIN­GER

BT - - SØNDAG -

Vikin­ger­ne

le­ve­de med bar­ske kli­ma­for­vær­rin­ger i op mod 200 år, vi­ser en ny ph. d.- afh and­ling fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » De kla­re­de sig fak­tisk i lang tid og var langt bed­re til at til­pas­se sig, end vi hidtil har vidst, « ly­der det fra ph. d. ved Na­tio­nal­mu­se­et Chri­sti­an Koch Mad­sen, som står bag det nye stu­die. Un­der Den Lil­le Is­tid blev vikin­ger­ne fan­ge­re i ste­det for bøn­der, for­tæl­ler for­ske­ren. Tid­li­ge­re ana­ly­ser af de se­ne nord­bo­e­re har vist, at de le­ve­de af op til 80 pro­cent sæl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.