VID­STE DU AT:

BT - - SØNDAG -

Light- so­da­vand kan fe­de på trods af det la­ve kal­o­ri­e­ind­hold, si­ger et nyt ame­ri­kansk stu­die. Kun­sti­ge sø­de­stoff er for­vir­rer hjer­nen og gi­ver stør­re trang til sø­de sa­ger, for­tæl­ler for­sker­ne.

Der er fl yden­de

vand un­der den ti ki­lo­me­ter ty kke is­kap­pe på Saturns må­ne En­ce­la­dus, si­ger Na­sa- for­ske­re i et nyt stu­die. Van­det er til­med varmt nok til at ha­ve liv, si­ger for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.