KE­BAB MED DUKKAH, CHI­LISAU­CE, KOLD KORIANDERSAUCE, SA­LAT OG HJEM­ME­BAGT BRØD

BT - - SØNDAG -

Ke­bab Dukkah Al­le in­gre­di­en­ser­ne kvær­nes i en mor­ter, kryd­der­kværn, blen­der el­ler an­det. Den kvær­ne­de nød­de/ ker­ne­mas­se ri­stes her­eft er på en pan­de, til de har ta­get en mør­ke­brun far­ve og sma­ges til med salt, pe­ber og spids­kom­men. Chi­lisau­ce Ha­ris­sa og to­mat­puré ri­stes af på en tør pan­de for at bræn­de nog­le af bit­ter­stoff er­ne af og træk­ke det sø­de frem. Re­sten af in­gre­di­en­ser­ne på nær oli­veno­lie til­sæt­tes. Lad det sim­re og til­sæt 1/ 2 dl oli­veno­lie. Rør sam­men over var­men, til det det har en grov, men al­li­ge­vel ho­mo­gen struk­tur. Smag til med sy­re, chi­li, suk­ker, salt og pe­ber. Tag ka­ne­len op, når du sy­nes, chi­lisau­cen har nok ka­nels­mag. Hæld sau­cen op Kold koriandersauce Ko­ri­an­der hak­kes groft og blan­des med 1 dl. yog­hurt, ci­tron- og li­mes­aft , suk­ker og lidt salt og pe­ber. Det he­le ble­des grun­digt, til du har et kraft igt, grønt kon­cen­trat. Re­sten af yog­hur­ten hæl­des i en skål, og kon­cen­tra­tet rø­res for­sig­tigt i lidt ad gan­gen.

Sa­lat

Hur­tigt brød

Kø­det skæ­res i ty nde strim­ler. Re­sten af in­gre­di­en­ser­ne mas­se­res ind i kø­det. Det he­le læg­ges i en frysepo­se, der luk­kes tæt med så me­get luft som mu­ligt pres­set ud. Det kan med for­del lig­ge nat­ten over i kø­le­skab. Men mini­mum et par ti­mer. i en skål. Og lad den kø­le af. Når sau­cen er kø­let af, dæk­kes den med re­sten af oli­veno­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.