VÆL­GER MÆN­DE­NE FRA

BT - - SØNDAG -

Sta­dig fl ere kvin­der

væl­ger at få barn ale­ne, en­ten ved in­se­mi­na­tion el­ler ved adop­tion. Mindst 400 dan­ske børn blev i 2011 født uden at ha­ve en far. Der­til kom­mer de kvin­der, som blev in­se­mi­ne­ret uden hjælp fra en kli­nik el­ler i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.