SO­LO­MOR FAT­TI­GE­RE END SOLOFAR

BT - - SØNDAG -

En­li­ge mødre

har ge­ne­relt la­ve­re ind­komst end en­li­ge mænd med børn og par med børn. 17 pct. af dan­ske en­li­ge mødre le­ver un­der EUs fat­tig­doms­græn­se. Den gen­nem­snit­li­ge sam­le­de ind­komst for en en­lig mor var i 2009 på 357.000 kr. år­ligt. 15 pct. af de en­li­ge mødre hav­de sam­me år over 500.000 kr. i ind­tægt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.