’’

BT - - SØNDAG -

når det er mig selv, der gør det) til at op­ta­ge alt på den der iPad. Og det kan godt væ­re, de går hjem og ny­der fo­re­stil­lin­gen en gang til, men for det før­ste så hi­ver det alt­så no­get af den unik­ke fø­lel­se ud af op­le­vel­sen, og for det næ­ste er det helt ut­ro­lig trist at væ­re den, der står på en sce­ne og kig­ger ud over bag­si­der­ne af en mas­se iPads. EF­TER MIN VEN for­tal­te om sin op­le­vel­se med Ka­te Bush, så har jeg vir­ke­lig få­et no­get at tæn­ke over. Jeg el­sker sta­dig at po­ste øje­bliks­bil­le­der på In­s­ta­gram, og jeg er vild med at ta­ge fe­ri­e­bil­le­der. Men det emo­tio­nel­le – det unik­ke… det skal ba­re gem­mes i hjer­tet som et kært min­de. Det kan al­li­ge­vel ik­ke fore­vi­ges på no­get di­gi­talt me­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.