Ro­man­tisk

Get- away:

BT - - REJSER -

FOR DE SEN­TI­MEN­TAL

E Hvad: Al­ber­go

del so­le al Pant­heon Hvor: Pi­a­zza del­la

Ro­tun­da 63 By­del: Cen­tro

Sto­ri­co Ty pe: Fi­re­stjer­net, in­tim min­dr e ho tel stem­ning. me d

Him­mel­sen­ge, an­tik-ke« møb­ler. og »

Mor­gen­ma­den over­dæk­ke­de ser­ve­res i den

pa­tio. Lig­ger midt Pi­az-za­del­le Ro­tun­da på

med ud­sigt til Pant­heon. Op­lagt, hvis man

ger­ne vil væ­re stør­ste se­vær­dig­he­de tæt på de Pri­ser: r – og hin­an­den.

Fra 176 eu­ro ( ca. for et dob­belt 1.320 kr.) pr. nat

væ­rel­se. In­fo: ho­tel­so­le­al­pan

theon. com FOR DE PRAK­TI­SKE Hvad: Ho­tel Ge­nio Hvor: Via Za­nar­del­li

28 By­del: Cen­tro

Sto­ri­co, li­ge ved Na­vo­na Pi­a­zza Ty pe: Fi­re­stjer­net

ho­tel tæt på alt vig-tig­ste.En anel­se det

me­re mo­der­ne prak-tiski in­dret­nin­gen, og over­vej­en-demen sta­dig

det klas­si­ske udt med r yk. Skøn tag­ter­ras­se

ud­sigt vidt om­kring. Pri­ser: Fin ser­vi­ce.

Fra 121 eu­ro ca et . 910 kr. ) pr. nat dob­belt­væ­rels for

e. In­fo: ho­tel­ge­ni­o­r­om

a. it

Den ita­li­en­ske ho­ved­stad er som skabt til en ro­man­tisk fe­rie med si­ne hi­sto­ri­ske byg­nin­ger, hyg­ge­li­ge plad­ser og go­de re­stau­ran­ter. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.