Ene på bry­stet

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Ef­ter Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er be­gyndt at ifø­re sig Augs­burg- trøj­en, er hå­re­ne be­gyndt at vok­se frem på hans blot 19- åri­ge bryst. Her ses dan­ske­ren i kamp med Dort­mund- stjer­nen Hen­rikh Mk­hi­tary­an.

Fo­to: Reu­ters

BT Spor­tens forside den 19. marts

Det dan­ske lands­hold er no­get det vig­tig­ste for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.