FC Midtjyl­land ud­ra­de­re­de Ho­bro

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land fort­sæt­ter med storm­skridt marchen mod klub­bens før­ste mester­skab. For øj­ne­ne af 9.202 til­sku­e­re sik­re­de ch­eft ræ­ner Glen Rid­ders­holms trop­per sig en so­lid sejr på 3- 0 over Ho­bros op­ryk­ke­re, der el­lers var kom­met til MCH Are­na i Her­ning med stor selv­til­lid eft er tre liga- sej­re i træk. FCM fø­rer nu Su­per­liga­en med 53 po­int.

Før­ste halv­leg blev af­vik­let på FC Midtjyl­lands præ­mis­ser. Pri­mært på grund af in­tens fi ght red Ho­bro stormen af den før­ste hal­ve ti­me. Men så slog hjem­me­hol­det til med sæ­so­nens 23. og 24. scor­ing eft er død­bold­si­tu­a­tio­ner:

Martin Pu­sic gjor­de det i det 32. mi­nut til 1- 0 på ho­ved­stød eft er et ind­kast, mens Jim Lar­sen tæt in­de for­an mål i det 44. mi­nut øge­de til 2- 0 i for­bin­del­se med et hjør­ne­s­park.

Hvad der var til­ba­ge af spæn­ding om kam­pens ud­fald, smadre­de FC Midtjyl­land blot 45 se­kun­der eft er pau­sen, da Pet­ter An­der­s­son spil­le­de Martin Pu­sic fri til scor­ing. Fuld­træff eren be­ty­der, at an­gri­be­ren nu ind­ta­ger før­ste­plad­sen på Superligaens top­sco­rer­li­ste med 12 mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.