KA­NE OVER­GÅR BA­LE

Har­ry Ka­ne blev end­nu en gang hel­ten for Tot­ten­ham, da hans hat­tri­ck var af­gø­ren­de i sej­ren over Lei­ce­ster

BT - - SPORTEN -

ker ik­ke på mi­ne mål, jeg fort­sæt­ter ba­re med at ar­bej­de hårdt. Det har væ­ret en fan­ta­stisk uge, « lød det be­ske­dent fra hat­tri­ck- hel­ten til Tot­ten­hams hjem­mesi­de eft er 4- 3- sej­ren.

De tre mål blev sat ind bag til­ba­ge­vend­te Kasper Sch­mei­chel, der star­te­de in­de for Lei­ce­ster for før­ste gang si­den de­cem­ber. Sch­mei­chel har brugt de sid­ste tre må­ne­der på at kom­me til­ba­ge, eft er han bræk­ke­de fo­den til træ­ning. Han kun­ne se si­ne hold­kam­me­ra­ter gi­ve Tot­ten­ham kamp til stre­gen, men trods et co­me­ba­ck til 2- 2 var der in­tet at stil­le op for Sch­mei­chel.

Chri­sti­an Erik­sen var in­vol­ve­ret i må­let til 4- 2, da han blev spil­let fri, men det var Lei­cesters Wes Mor­gan, der sør­ge­de for at ha­ve sid­ste fod på bol­den. David Nu­gent sør­ge­de for en 3- 4- re­du­ce­ring til

SØN­DAG 22. MARTS 2015 Lei­ce­ster i kam­pens slut­fa­se, men Tot­ten­ham holdt hjem trods de­fen­si­ve kva­ler.

Tot­ten­ham- ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal var og­så i ak­tion i går. Fran­ske Oli­vi­er Giroud fort­sat­te sin for­nem­me må­l­form, da han score­de bå­de sit fem­te og sjet­te mål i marts. Trods en re­du­ce­ring fra Newcast­le holdt 2- 1- sej­ren hjem.

Ar­se­nal bli­ver i top tre med sej­ren, mens Tot­ten­ham og Har­ry Ka­ne fort­sat hol­der liv i drøm­men om en plads blandt de fi re bed­ste.

Fi­re gan­ge måt­te Kasper Sch­mei­chel ( tv.) pil­le bol­den ud af net­tet i gårs­da­gens kamp mod Tot­ten­ham.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.