Thund­er får sid­ste slut­spils­plads

BT - - SPORTEN -

NBA’s grundspil går på hæld og de sid­ste slut­spils­plad­ser for­de­les i dis­se uger. I Western Con­fe­ren­ce kæm­per New Or­le­ans Pe­li­cans og Okla­ho­ma Ci­ty Thund­er om den ot­ten­de og sid­ste bil­let.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe vur­de­rer, at Thund­er vil træk­ke det læng­ste strå i hol­de­nes ind­byr­des du­el. Man har blot od­ds 1,25 på en slut­spils­plads til Thund­er mod 3,50 på Pe­li­cans.

» Det er en sand kap­pe­strid, som har ud­vik­let sig om den yder­ste slut­spils­plads i Western Con­fe­ren­ce. Thund­er er nor­malt at fi nde blandt mester­skabs­fa­vo­rit­ter­ne, men bå­de Okla­ho­ma og New Or­le­ans har væ­ret ut­ro­ligt hårdt ramt af ska­der i den­ne sæ­son. Thund­er har de se­ne­ste fem år væ­ret re­præ­sen­te­ret i slut­spil­let. Den­ne ru­ti­ne ta­ler for Okla­ho­mas fa­vo­rit­vær­dig­hed, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.