1,44

BT - - SPORTEN -

Der er ver­dens på pa­pi­ret to stær­ke­ste off en­si­ve mand­ska­ber, som mø­des - og det er nær­mest med ga­ran­ti for mål. He­le 17 gan­ge i træk har beg­ge hold sco­ret i det span­ske stor­o­p­gør, og spe­ci­elt Bar­ce­lo­na vi­ser ik­ke fan­ta­stisk de­fen­siv form ved blot to gan­ge at ha­ve holdt nul­let i de se­ne­ste 12 kam­pe, mens Re­al Madrid ik­ke har holdt » nul­let « på Camp Nou si­den 2007, og da hol­de­ne mød­tes på Ber­na­beu i ok­to­ber må­ned, hav­de beg­ge hold sco­ret al­le­re­de eft er 35 mi­nut­ter. Så selv om od­ds ik­ke er al­ver­den, vir­ker det som et ret sik­kert ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.