2,25

BT - - SPORTEN -

Ce­se­na har gjort det fl ot på det se­ne­ste, ik­ke mindst hjem­me på kunst­græs­set, hvor man ik­ke har tabt i fi re kam­pe i træk - hvil­ket blandt an­det in­klu­de­rer uaf­gjort imod Ju­ven­tus. Her gæl­der det et Ro­ma- hold, som slet ik­ke har få­et tin­ge­ne til at fun­ge­re si­den nytår. Blot én gang ud af de se­ne­ste 10 kam­pe har man vun­det i se­rie A, og har oveni væ­ret ude i en hård Eu­ro­pa Le­ague- kamp mod Fi­o­ren­ti­na tors­dag. Der­til kom­mer ka­ran­tæ­ner til Mira­lem Pja­nic og Sey­dou Kei­ta og en sta­dig gan­ske lang ska­des­li­ste. Me­get fi n be­ta­ling på 1X.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.