1,85

BT - - SPORTEN -

FC Vestsjæl­land har i den grad lig­net en nedryk­ker i de før­ste fi re for­årskam­pe, hvor man end­nu har til go­de at få po­int. Selv om Brønd­by ik­ke har im­po­ne­ret på ude­ba­ne, så skal de sta­dig væ­re ret så sto­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. For hol­dets præ­sta­tio­ner har væ­ret til fl ere po­int i det­te for­år, end man har få­et, og det end­da til trods for et hårdt start­pro­gram. Nu skul­le an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger, Jo­han El­man­der og Da­rio Du­mic oveni væ­re klar, så man er i tæt på stær­ke­ste op­stil­ling, og så er det svært at se ret me­get an­det end en ude­sejr i Sla­gel­se.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.