Fol­ke­tin­get pøn­ser på løn­stig­ning, me­ner EL og DF. Har de fortjent me­re i løn?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.06 SMART POLITIKERTRÆK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.20 PO­LI­TI­KE­RE RA­GER TIL SIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.38 DE BED­STE BLI­VER VÆK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.45

Ja

Hanne Jeppesen

Ole Du­borg

Mo­gens El­gaard

Nej

6.312 stem­mer på bt. dk

FÆR­RE PO­LI­TI­KE­RE, TAK Po­li­ti­ker­ne vil ha­ve ud­gift er­ne til den off ent­li­ge sek­tor ned. Hvad med at de var fo­re­gangs­ek­semp­ler og skar 30- 40 plad­ser væk i Fol­ke­tin­get? Det vil­le da gi­ve en stor be­spa­rel­se på løn­nin­ger­ne.

Svend Erik Kristensen

Smart træk. Så sæt­ter man borg­mester­løn­nen for me­get op og bru­ger det som et ar­gu­ment for, at man er sak­ket bag­ud i for­hold til dem. De vil ba­re ra­ge til sig. Selv mi­ni­ster­børn får 15.000 kr. ve­der­lags­frit om året, der­til bør­ne­pen­ge til mi­ni­stre­ne, pen­sions­al­der fra 62 år og en mas­se an­dre go­der. Nu vil de ha­ve me­re i løn, mens al­min­de­li­ge bor­ge­re skal ha­ve løn­ned­gang de næ­ste år. Det vi­ser, at det ene­ste, det dre­jer sig om, er at ra­ge til sig. Fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re skal ha­ve me­get me­re i løn for ik­ke at hol­de de bed­ste – som oft est sid­der i højt­løn­ne­de stil­lin­ger i det pri­va­te er­hvervs­liv – væk fra at stil­le op til tin­get til en usik­ker frem­tid. Til gen­gæld skal det væ­re for­budt at sid­de i løn­ne­de besty­rel­ser, så læn­ge de sid­der i tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.