Ud­fl yt­ning er ik­ke deporta­tion

BT - - DEBAT -

Mi­ni­ste­ri­er skal lig­ge i nær­he­den af Fol­ke­tin­get, men der er in­gen na­tur­lov, der til­si­ger, at sty­rel­ser og an­dre stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner skal lig­ge i de stør­ste by­er. I den pro­ces må sta­ten gå for­re­st og fl yt­te al­le de stats­li­ge sty­rel­ser og in­sti­tu­tio­ner, det er me­nings­fyldt at fl yt­te, og helst lidt fl ere, for at ska­be geo­gra­fi sk mo­bi­li­tet, vækst i ud­kan­ten og sam­men­hæng.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.