Uvil­je er vej­en til en gre­xit

BT - - DEBAT -

Vi skal støt­te ’ det græ­ske folks valg, hed­der det. Det har imid­ler­tid væ­ret ’ fol­kets valg igen­nem år­ti­er at stem­me på par­ti­er, der har kørt øko­no­mi­en i sænk. For­stå­e­ligt nok har man omsi­der skilt sig af med det sty­re. Men det er ik­ke ri­me­ligt at tro, at en re­ge­ring af ven­stre­ek­stre­mi­ster og høj­re­na­tio­na­li­ster ved ramsal­tet ta­le ba­re kan æn­dre re­a­li­te­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.