’’

BT - - NYHEDER -

Det er stærkt pro­ble­ma­tisk, at vi til­by­der rin­ge­re af­so­nings­vil­kår til de men­ne­sker, som hjæl­per po­li­ti­et. Det er ik­ke sær­lig frem­men­de for ly­sten til at gø­re det, hvis man ved, man får en me­re tr­æls af­so­ning end dem, man hjæl­per med at få knal­det

Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt om at kron­vid­ner

bli­ver til­budt dår­li­ge vil­kår

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.