Vil ha­ve an­dre mi­ni­ste­ri­er

BT - - NYHEDER -

Al­ter­na­ti­vets for­mand Uf­fe El­bæk vil ha­ve skå­ret de nu­væ­ren­de 20 mi­ni­ste­ri­er ned til 12. Det skri­ver Avi­sen Kom­mu­nen.

Al­ter­na­ti­vi­ster­ne vil blandt an­det ha­ve et ’ Mi­ni­ste­ri­um for Le­ven­de Fæl­les­ska­ber, So­ci­al Sam­men­hængs­kraft og Li­ge­stil­ling’. Og så skal Skat­te­mi­ni­ste­ri­et slås sam­men med kli­ma­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.