Fortrød be­søg

BT - - NYHEDER -

En 23- årig kvin­de mød­te lør­dag klok­ken 15 op ved vag­ten til Kragsko­v­he­de fængsel i Jerup nord for Fre­de­riks­havn for at be­sø­ge en ind­sat, men da hun blev hun gjort op­mærk­som på, at hun skul­le vi­si­te­res in­den be­sø­get, om­be­stem­te hun sig og for­lod straks ste­det i sin bil.

Per­so­na­let i fængs­let rin­ge­de til po­li­ti­et og for­tal­te, hvad der var sket, og en pa­trul­je blev sendt af sted.

På en ra­ste­plads ved El­ling blev bi­len fun­det, og da kvin­den blev gjort be­kendt med hæn­del­sen, fremtog hun i alt 200 gram hash, som hun hav­de med­bragt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.