Hold igen med te og kaf­fe

BT - - SUNDHED -

Det er vig­tigt, at man ik­ke drik­ker te og kaf­fe til de mest jern­hol­di­ge må­l­ti­der. Drik­ke­ne mind­sker jer­n­op­ta­gel­sen fra ma­den.

KOST­TILSKUD Ved jernmangel vil et kost­tilskud of­te væ­re nød­ven­digt. Men gå for­sig­tigt frem ( blod­prø­ve kan af­slø­re, om du vir­ke­lig har be­hov for pil­ler). For­k­ning pe­ger på, at for me­get jern kan øge ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning og må­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.